Tábory

« Tábory Programy »

Typy táborov

Tisíce nových zážitkov čaká na slovenské deti trpiace onkologickým ochorením. V našej krajine zábavy im ponúkame dni plné nových zážitkov a dobrodružstiev, ktoré im zvyšujú sebavedomie a tiež nezabudnuteľné chvíle s našimi dobrovoľníkmi. Deťom je v tábore poskytovaná kompletná lekárska starostlivosť a pravidelná strava 6-krát denne.  Cestovné náklady do tábora v Maďarsku a pobyt v tábore je plne hradený zo strany nadácie.

Zaškolení dobrovoľníci – Cimborovia, ako ich nazývame v tábore – sa tešia na stretnutia a prácu s deťmi; počas jedného turnusu tak dohliada na 70 detí taký istý počet dobrovoľníkov. Okrem nich sú v tábore prítomní aj dobrovoľníci- tlmočníci. Spoločným dorozumievacím jazykom tejto výnimočnej multikulturálnej parády je maďarský jazyk, takže rozhovory sú tlmočené našimi dobrovoľníkmi. Od roku 2015 je spoločným táborovým jazykom počas turnusov pre mládež anglický jazyk. Naše tábory a cestovanie slovenských detí do tábora blízko mestečka Hatvan v Maďarsku je bezplatné pre všetkých účastníkov.

Všetci táborníci musia zvládať komunikáciu v maďarskom jazyku. Jedinou výnimkou sú medzinárodné turnusy, ktorých sa zúčastňujú deti z Poľska, Slovenska a Českej republiky. Počas nich nepotrebujú hovoriť iným jazykom ako svojím materským.

 

Behom jedného týždňa čaká mladých slovenských účastníkov trpiacich na onkologické ochorenia, vo veku od 7 do 18 rokov  množstvo smiechu, dobrodružných programov rozdelených podľa veku a večernej zábavy. Celkovo 70 návštevníkov a minimálne rovnaký počet dobrovoľníkov sa zúčastňuje jedného turnusu. Táborové turnusy nie sú zastrešené len rovnakým počtom dobrovoľníkov, sú tu prítomní ešte dobrovoľníci – tlmočníci. S ich pomocou sa môžu medzinárodné turnusy konať v trilinguálnom jazykovom prostredí (poľsky, česky, slovensky). Táborovým dorozumievacím jazykom počas turnusov pre mládež je angličtina.bg1

Podmienky:

  • Účasť v tábore a cestovné náklady sú plne hradené zo strany nadácie. Deti prídu vlakom alebo autobusom a sú sprevádzané svojim Cimborom – sprievodcom (dobrovoľník, ktorý rozpráva ich jazykom a sprevádza ich na ceste do a z tábora späť domov).
  • Začiatok tábora: v danom termíne poobede medzi 13:00 a 16:00
  • Koniec tábora: v danom termíne doobeda medzi 9:00 a 12:00.
  • Účasť je povinná počas celého trvania tábora.

Tábor pre slovenské a české deti (7-14 rokov): 12.-18.8.2017

Prihláška
V roku 2018 zorganizujeme tábor pre slovenskú a českú mládež (13-18 rokov).