Tábory

TYPY TÁBORŮ »

Milý budoucí táborníku,

na našich táborech získávají děti s onkologickým onemocněním zážitky na celý život. Hlavní důraz je kladen na získávání zkušeností, a zatímco děti prožívají spoustu dobrodružství, 24 hodin denně o ně takřka neviditelně pečují naši vynikající lékaři, sestry, dietetici a fyzioterapeuti. Náš tábor tak léčí formou zábavy, a zcela bezpečně.

 

MUDr. Orsolya Gudor

Vedoucí lékař