Tábory

« Tábory PROGRAM »

TYPY TÁBORŮ

Na onkologicky nemocné děti z České republiky čekají tisíce nových zážitků.
V naší zemi zábavy jim nabízíme dny plné nových zážitků a dobrodružství, která jim zvýší sebevědomí, stejně jako kompletní lékařskou péči, bezplatný pobyt i cestu do Maďarska a zpět, stravu šestkrát denně a nezapomenutelné chvíle
s našimi dobrovolníky.

Školení dobrovolníci, kterým se na táboře říká „cimborové“, už se těší na děti a práci s nimi. Během každého turnusu se o 80 dětí stará minimálně 80 cimborů, mezi které patří také  dobrovolní tlumočníci. Společným jazykem této neobyčejné multikulturní směsice je maďarština a právě z tohoto důvodu jsou na táboře přítomni i zmínění dobrovolní tlumočníci. Naše tábory jsou pro všechny účastníky zcela bezplatné, a to včetně dopravy na tábor a zpět.

Všichni táborníci musejí zvládat komunikaci v maďarském jazyce. Výjimku tvoří pouze dva mezinárodní letní tábory, na nichž rádi uvítáme české, slovenské a polské děti, které krom své mateřštiny nemusejí umět mluvit žádným jiným jazykem.

 

Během týdenního pobytu zažijí táborníci ve věku od sedmi do osmnácti let, rozdělení do skupin podle jejich věku, spoustu legrace, dobrodružství i večerní zábavy. Každého turnusu se účastní 80 táborníků a minimálně stejný počet dobrovolníků, včetně tlumočníků. Díky jejich pomoci mohou mezinárodní tábory bezvadně fungovat i v tomto pestrém jazykovém prostředí (polština, čeština, slovenština). Společným komunikačním jazykem polského tábora je angličtina.

boldog kamaszok

PODMÍNKY ÚČASTI NA TÁBOŘE

  • Účast na táboře včetně dopravy na tábor a zpět je zcela bezplatná. Doprava je zajištěna autobusem a děti při cestě na tábor i zpátky domů po celou dobu doprovází dobrovolník, který hovoří jejich mateřským jazykem.
  • Začátek tábora: v daný den 13–16 h
  • Konec tábora: v daný den 9–12 h
  • Účast je nezbytná po celou dobu trvání tábora.

Mezinárodní tábor pro děti a mládež (7-18 let): 20.-26.7.2019

 

Přihláška