Dobrovoľníctvo

« Dobrovoľníctvo Dobrovoľníctvo v GO! »

Dobrovoľníctvo v tábore

V Bátor Tábore našich dobrovoľníkov voláme cimborovia (kamaráti). V Hatvani trávia 10 dní a majú rôzne úlohy. Každá si však vyžaduje intenzívnu prácu s deťmi, ako aj pozitívny a chápavý prístup k ich rôznym potrebám a životným situáciám. Role majú rôzne – vyber si, ktorá ti sedí najviac!

Cimborovia – spoločníci

Vieš, že každý odvážny účastník tábora má svojho vlastného cimboru? Spoločníci sú stále s deťmi, sprevádzajú ich pri každej z táborových aktivít. Ich úlohou je deti inšpirovať. Učia ich hry, podporujú ich a motivujú k výkonom a starajú sa o to, ako sa táborníci cítia. V prípade potreby zmierňujú konflikty a pomáhajú s dodržiavaním denného režimu – od ranného umývania zúbkov až do momentu, keď sa v noci zhasnú svetlá.

Cimborovia – sprievodcovia

Sú veľmi dôležitými dobrovoľníkmi počas medzinárodných turnusov – zabezpečujú bezpečnú cestu v autobusoch pre deti do tábora spred nemocníc v Košiciach a Bratislave a naspäť domov.

Cimborovia – tlmočníci

Sú našimi pomocníkmi počas medzinárodných turnusov; rozprávajú plynulo slovensky a maďarsky alebo poľsky a anglicky. Nie sú profesionálnymi tlmočníkmi, avšak komunikujú v spomínaných jazykoch aktívne a pomáhajú s dorozumievaním počas všetkých aktivít.

Cimborovia – zdravotnícky tím

V tejto skupine dobrovoľníkov nájdete doktorov, zdravotné sestry, diétnych špecialistov a fyzioterapeutov. Vo svojom bežnom živote pracujú s chorými deťmi v nemocniciach, u nás im však pomáhajú zažiť nevídané dobrodružstvá v čo najbezpečnejšom prostredí. Sú súčasťou zážitkov a zabezpečujú tak v prípade potreby neviditeľnú záchrannú sieť.

Cimborovia – zabávači

Počas dňa zabezpečujú workshopy a aktivity pre menšie skupiny detí, ako napríklad jazdu na koni, lukostreľbu, člnkovanie, rybačku, divadlo, hudobný krúžok, fotografovanie, umelecké a kreatívne dielne či dobrodružné lanové dráhy. Počas večerov upratujú tábor a pripravujú sa na ďalší deň, aby deti zažili čo najviac zmysluplných aktivít a zaspávali s množstvom zážitkov.

Čo od teba očakávame?

 • Plnenie každodenných povinností v závislosti od roly, ktorú dostaneš (tlmočník, spoločník detí, vedenie workshopov…)
 • Pobyt v tábore po celú dobu jeho trvania.
 • Počas dobrovoľníčenia sa nemusíš báť lekárskej zodpovednosti – tábor má vlastných lekárov a sestričky.

Aké podmienky musíš splniť?

 • ak budeš dobrovoľníčiť v medzinárodnom tábore so slovenskými, českými a maďarskými deťmi, musíš plynule ovládať slovenský a maďarský jazyk
 • ak sa rozhodneš dobrovoľníčiť na tábore s poľskými deťmi, musíš ovládať angličtinu
 • základom je priateľský, chápavý a otvorený postoj k deťom
 • musíš mať minimálne 20 rokov

Čo zabezpečí nadácia?

 • online tréning a neskôr školenie priamo na mieste – účasť je povinná
 • ubytovanie a strava v tábore
 • poistenie počas trvania tábora
 • úhrada cestovných nákladov do a z tábora v prípade študentov a nezamestnaných dobrovoľníkov

AKTUÁLNE HĽADÁME

 

Medzinárodný tábor zážitkovej terapie pre slovenské, české a maďarské deti

Termín (vrátane prípravných dní pre dobrovoľníkov): 2. – 11. 7. 2020

Uzávierka prihlášok: 10. 4. 2020

Povinné školenie dobrovoľníkov v táborisku v Hatvani (Maďarsko) v maďarskom jazyku: 29. – 31. 5. 2020

Hľadáme najmä ľudí, ktorí sú ochotní a schopní pomáhať nám počas tábora ako tlmočníci z maďarčiny do slovenčiny a späť – žiadna predchádzajúca skúsenosť s tlmočením však nie je nutná.

Viac informácii o turnuse sa dozvieš na tomto linku.

 

Tábor zážitkovej terapie pre poľské deti v anglickom jazyku

Termín (vrátane prípravných dní pre dobrovoľníkov): 13. – 22. 8. 2020

Uzávierka prihlášok: 30. 4. 2020

Povinné školenie dobrovoľníkov v táborisku v Hatvani (Maďarsko) v anglickom jazyku: 12. 8. 2020 (predchádza mu online tréning)

Hľadáme najmä ľudí, ktorí sa stanú cimborami – spoločníkmi.

Viac informácii o turnuse sa dozvieš na tomto linku.

 

 

PRIHLÁS SA TERAZ!

 

Dobrovoľník – sprievodca na ceste (chaperone)

Ak nemáš času na rozdávanie, ale vieš si pre naše deti nájsť aspoň 2 dni v roku, toto je tvoja príležitosť!

Sprievodcovia sú dôležitými ľuďmi počas prípravy našich medzinárodných táborov, pretože sprevádzajú deti na ceste autobusmi spred nemocníc v Košiciach a Bratislave do táboriska v maďarskom mestečku Hatvan a späť. Obvykle však nezostávajú v tábore počas samotného turnusu – môžu si medzi príchodom a odchodom z tábora na vlastné náklady zorganizovať dovolenku v Maďarsku alebo sa na náklady nadácie vrátiť rovno na Slovensko.

Čo od teba očakávame?

 • Zodpovedný prístup, pozitívny vzťah k deťom a ochotu postarať sa o našich táborníkov na ceste z Bratislavy alebo Košíc do Hatvane a späť.
 • Sprievodcovia (chaperones) nie sú na cestu sami. Chodia v skupinách a žiaden nemá na starosť viac ako 5 detí (všetky vo veku od 7 do 18 rokov).
 • Počas dobrovoľníčenia sa nemusíš báť lekárskej zodpovednosti – tábor má vlastných lekárov a sestričky.

Aké podmienky musíš splniť?

 • okrem slovenského jazyka by si mal ovládať aj anglický alebo maďarský jazyk
 • dôležitý je priateľský, chápavý a otvorený postoj k deťom
 • musíš mať minimálne 20 rokov
 • skúsenosti s prácou s deťmi sú vítané

Čo zabezpečí nadácia?

 • online dobrovoľnícky tréning – účasť je povinná
 • zabezpečenie autobusovej dopravy spred nemocníc v Bratislave a Košiciach
 • úhrada cestovných nákladov počas sprevádzania detí (aj počas cesty za nimi)
 • cestovné poistenie
 • prenocovanie a strava v tábore pri príchode/odchode táborníkov

PRIHLÁS SA TERAZ!

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: