Možnosti podpory

Darcovská SMS

Pre pravidelnú mesačnú podporu pošlite SMS na číslo 877 v tvare DMS START TABOR (DMS medzera START medzera TABOR). K platbám dochádza pravidelne, a to vždy raz za 30 dní od zaslania prvej darcovskej SMS. Cena každej SMS je 2 (nadácia získa 96% z tejto ceny).

Pre jednorázové darovanie pošlite, prosím, SMS na číslo 877 v tvare: DMS TABOR (DMS medzera TABOR)

Pre zastavenie pravidelného prispievania napíšte DMS STOP TABOR

Platí v sieti operátorov Orange, Telekom, O2. Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.  Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk.

Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc onkologicky chorým deťom v Nadácii Bátor Tábor Slovakia.

Zbierka trvá od 3.7.2020 do 30.6.2021, je zapísaná v registri verejných zbierok pod číslom 000-2020-018882.