Možnosti podpory

Darujte nám 2 % svojich daní

Darujte nám 2 % svojich daní

Premeníme ich na smiech a odvahu detí, ktoré bojujú s rakovinou

Údaje potrebné na poukázanie podielu dane našej nadácii:

Obchodné meno/názov: Nadácia Bátor Tábor Slovakia

Právna forma: Nadácia

IČO: 42174643

Adresa/sídlo: Staromestská 7830/3, 811 03 Bratislava

Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID nechávame prázdnu.

IČO sa zarovnáva sprava (nepoužité polia zostávajú prázdne).

Údaje stačí vpísať do daňového priznania.
Ak vám daňové priznanie vypracováva zamestnávateľ, požiadajte ho o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane a vyplňte Vyhlásenie dostupné na tejto adrese. Termín odovzdania a viac informácií nájdete nižšie.

Ďakujeme za podporu! 

Chcete nám venovať 2 % z dane a nenašli ste odpoveď na svoju otázku?
Ozvite sa nám na info@batortabor.sk.

Údaje o našej organizácii vpíšte priamo do daňového priznania (do oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov). Termín na odovzdanie daňových priznaní je 31. 3. 2021.

Elektronické formuláre nájdete na týchto adresách:

Svojho zamestnávateľa do 15. 2. požiadajte o ročné zúčtovanie a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2020. Na základe údajov v potvrdení vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (na stiahnutie tu), ktoré spolu s potvrdením pošlete na adresu príslušného Daňového úradu (podľa miesta svojho bydliska). Čas máte do 30. 4. 2021.

Ako aktívny dobrovoľník máte právo venovať percentá až 3. Nezabudnite však k tlačivám pripojiť aj Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti – na požiadanie vám ho vystaví organizácia, pre ktorú ste v daný rok dobrovoľníčili. Ďakujeme, že pomáhate!