Možnosti podpory

Online príspevky

Vďaka vášmu príspevku vrátime stratené sebavedomie ešte väčšiemu počtu onkologicky chorých detí. Pravidelné dary nám umožňujú lepšie si plánovať naše aktivity.