Možnosti podpory

Verejná zbierka

Ďakujeme, že prostredníctvom verejnej zbierky nám pomáhate vrátiť sebavedomie onkologicky chorým deťom.

Verejnou zbierkou je získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných peňažných príspevkov na vopred určený všeobecne prospešný účel. Postup pri registrácii a vykonávaní verejnej zbierky upravuje zákon č. 162/2014 Z.z.

 

Verejná zbierka Bátor Tábor 2020/2021 bola registrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom 000-2020-018882 zo dňa 03.07.2020 s cieľom získania finančných prostriedkov na podporu vážne chorých detí.

 

Čas konania verejnej zbierky: 03.07.2020 – 30.06.2021

Číslo osobitného účtu verejnej zbierky: SK59 8330 0000 0028 0182 5116 – tento účet neslúži na darovanie. Ak nás chcete podporiť, kliknite sem

 

Všeobecne prospešný účel verejnej zbierky:

  • ochrana zdravia
  • rozvoj dobrovoľníckej činnosti
  • podpora práce s deťmi

Za akúkoľvek podporu od vás ďakujeme.