Možnosti podpory

Závet

Na Slovensku síce darovanie formou závetu nie je ešte veľmi rozšírené, ak však pri jeho písaní uvažujete o pretrvávajúcej pomoci onkologicky chorým deťom, môžete sa rozhodnúť pre venovanie percentuálneho alebo peňažného podielu z majetku v prospech našej nadácie. Chápeme to ako prejav hlbokej dôvery a tak budeme k takémuto daru aj pristupovať. Ak sa potrebujete poradiť, prosím, napíšte nám na info@batortabor.sk