Tábory

« Tábory Programy »

Typy táborov

Deti s rakovinou potrebujú odvahu. V Bátor Tábore sme na ňu experti!

Účastníkov v našich bezplatných táboroch čakajú tisíce zážitkov a dobrodružstiev, nové kamarátstva, kvantá smiechu a nezabudnuteľné chvíle nielen v spoločnosti ďalších táborníkov, ale aj skvelých vyškolených dobrovoľníkov.

Program je postavený na princípoch zážitkovej terapie, ktorá formou zážitkov, hier a prekonávania zvládnuteľných prekážok posilňuje v deťoch sebadôveru, odvahu a schopnosť radovať sa – vlastnosti často okresané dlhotrvajúcou chorobou.

Deťom je v tábore poskytovaná komplexná lekárska starostlivosť a pravidelná zdravá strava 6-krát denne. Pobyt v tábore ako aj cestovné náklady tam a späť sú plne hradené zo strany nadácie.

Našich školených dobrovoľníkov v tábore nazývame cimborovia (kamaráti). Každý táborník má svojho vlastného cimboru – spoločníka, okrem nich sú však v tábore aj cimborovia – tlmočníci.  Organizačným jazykom našej multikulturálnej parády býva často maďarčina, čo však vôbec nevadí, lebo všetko potrebné je okamžite dobrovoľníkmi prekladané do rodného jazyka detí.

Medzinárodný tábor pre deti a mládež vo veku 7 až 18 rokov

Sedem dní smiechu, zážitkov a letných dobrodružstiev mimo stien nemocníc, ale v maximálne bezpečnom prostredí, v ktorom je okrem zábavy zabezpečená aj pravidelná zdravá strava a neviditeľný lekársky dozor.

Turnusu sa zúčastňuje približne 80 táborníkov a ešte väčší počet dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o atraktívny program a bezpečný priebeh. Vďaka dobrovoľníkom – tlmočníkom naše tábory fungujú hladko aj v pestrom jazykovom prostredí (slovenčina, čeština, maďarčina, angličtina).

Programy sú organizované a delené podľa veku a potrieb konkrétnych detí.

bg1

Podmienky:

  • Účasť v tábore a cestovné náklady sú plne hradené zo strany nadácie. Doprava je zaistená autobusom a deti na ceste do a z tábora sprevádza po celú dobu cimbora – dobrovoľník, ktorý hovorí ich materinským jazykom.
  • Tábor je určený detským onkologickým pacientom vo veku 7 až 18 rokov.
  • Začiatok tábora: v danom termíne medzi 13.00 a 16.00 hod.
  • Koniec tábora: v danom termíne medzi 9.00 a 12.00 hod.
  • Účasť je povinná počas celého trvania tábora.

Termín pre rok 2020: 4. – 10. júla 2020

 

Prihláška

 

Chceli by ste tábora zúčastniť ako dobrovoľník? Prečítajte si viac na tomto linku.

Rakovina pretočí hore nohami život celej rodiny – najmä keď sa týka detí. Preto sa tešíme, že môžeme slovenským rodinám s detskými onkologickými pacientmi priniesť tábor zážitkovej terapie, na ktorý môžu ísť spoločne – rodičia, dieťa aj jeho súrodenci. Spoločne si oddýchnu, spoločne nazbierajú zážitky, a zároveň dostanú priestor pobudnúť v chápavej komunite ľudí s podobným osudom. Tábor poskytne priestor na hry v kruhu rodiny, aj na aktivity zvlášť pre rodičov a deti. V tábore sú prítomní lekári, ktorí v prípade potreby pomôžu vyriešiť komplikácie. Štvordňový pobyt v tábore rodiny povzbudí, utuží vzájomné puto a pripomenie, že šťastné momenty sú napriek ťažkým skúškam vždy na dosah.

KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ?

Rodiny s deťmi, z ktorých sa minimálne jedno vo veku menej ako 10 rokov lieči z nádorového ochorenia

PLATÍ SA ZA ÚČASŤ?

NIE, všetky náklady na pobyt, stravu aj dopravu sú hradené Nadáciou Bátor Tábor Slovakia.

PODMIENKY:

Účasť POČAS CELÉHO TÁBORA je POVINNÁ pre všetkých rodinných príslušníkov, ktorí žijú v jednej domácnosti (okrem súrodencov nad 18 rokov – v ich prípade je účasť dobrovoľná). 

MIESTO A ČAS:

  • Tábor prebieha v maďarskom mestečku Hatvan – v areáli, ktorý je pravidelným dejiskom našich letných táborov pre vážne choré deti. Bezplatná doprava do a z tábora na Slovensko je zabezpečená.
  • Hlavným táborovým jazykom je z organizačných dôvodov maďarčina, znalosť tohto jazyka však NIE JE POTREBNÁ. V tábore sú totiž k dispozícií dobrovoľníci – tlmočníci, ktorí pomáhajú s prekladom. 
  • Začiatok tábora: v daný dátum medzi 15:00 a 17.00. 
  • Koniec tábora: v daný dátum medzi 10:30 a 12:00.

Prihláška

Tešíme sa na vás! Chcete vedieť viac?

info@batortabor.sk