Tábory

« Tábory Programy »

Typy táborov

Tisíce nových zážitkov čaká na slovenské deti trpiace onkologickým ochorením. V našej krajine zábavy im ponúkame dni plné nových zážitkov a dobrodružstiev, ktoré im zvyšujú sebavedomie a tiež nezabudnuteľné chvíle s našimi dobrovoľníkmi. Deťom je v tábore poskytovaná kompletná lekárska starostlivosť a pravidelná strava 6-krát denne.  Cestovné náklady do tábora v Maďarsku a pobyt v tábore je plne hradený zo strany nadácie.

Zaškolení dobrovoľníci – Cimborovia, ako ich nazývame v tábore – sa tešia na stretnutia a prácu s deťmi; počas jedného turnusu tak dohliada na 80 detí taký istý počet dobrovoľníkov. Okrem nich sú v tábore prítomní aj dobrovoľníci- tlmočníci. Spoločným dorozumievacím jazykom tejto výnimočnej multikulturálnej parády je maďarský jazyk, takže rozhovory sú tlmočené našimi dobrovoľníkmi. Naše tábory a cestovanie slovenských detí do tábora blízko mestečka Hatvan v Maďarsku je bezplatné pre všetkých účastníkov.

Všetci táborníci musia zvládať komunikáciu v maďarskom jazyku. Jedinou výnimkou sú medzinárodné turnusy, ktorých sa zúčastňujú deti z Poľska, Slovenska a Českej republiky. Počas nich nepotrebujú hovoriť iným jazykom ako svojím materským.

 

Behom jedného týždňa čaká mladých slovenských účastníkov trpiacich na onkologické ochorenia, vo veku od 7 do 18 rokov  množstvo smiechu, dobrodružných programov rozdelených podľa veku a večernej zábavy. Celkovo 80 návštevníkov a minimálne rovnaký počet dobrovoľníkov sa zúčastňuje jedného turnusu. Táborové turnusy nie sú zastrešené len rovnakým počtom dobrovoľníkov, sú tu prítomní ešte dobrovoľníci – tlmočníci. Vďaka ich pomoci môžu medzinárodné tábory fungovať aj v tomto pestrom jazykovom prostredí (slovenčina, čeština, poľština). Spoločným komunikačným jazykom poľského tábora je angličtina.

bg1

Podmienky:

  • Účasť v tábore a cestovné náklady sú plne hradené zo strany nadácie. Doprava je zaistená autobusom a deti na ceste do a z tábora sprevádza po celú dobu Cimbora – dobrovoľník, ktorý hovorí ich materinským jazykom.
  • Začiatok tábora: v danom termíne poobede medzi 13:00 a 16:00
  • Koniec tábora: v danom termíne doobeda medzi 9:00 a 12:00.
  • Účasť je povinná počas celého trvania tábora.

Medzinárodný tábor pre deti a mládež (7-18 rokov): 20.-26.7.2019

 

Prihláška